Fundacja Pra veda

Cele Fundacji

  • Prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej, i wychowawczej przygotowującej do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
  • Inspirowanie promocja i organizacja zdrowego, twórczego i aktywnego trybu życia.
  • Aktywacja społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, resocjalizacja
  • Inicjowanie i wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Ochrona Ziemi, ludzi, zwierząt, środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego.
  • Działalność badawczo-naukowa.
  • Działalność w kierunku aktywacji, rewitalizacji i rekonstrukcji zasobów kulturalnych.
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie rozwoju świadomości narodowej, społecznej i kulturowej.
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód

Dotacja

Podaj kwotę

Podaj kwotę

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 10.00zł